Witryny Google: zaloguj się (2024)

aby przejść do Witryn Google

Nie twój komputer? Użyj trybu gościa, aby zalogować się prywatnie.Ucz się więcej

Witryny Google: zaloguj się (2024)

FAQs

Jak usunąć witryny Google Chrome? ›

Usuwanie wybranych stron z witryny
 1. Na komputerze otwórz witrynę w nowej wersji Witryn Google.
 2. Po prawej kliknij Strony.
 3. Obok strony, którą chcesz usunąć, kliknij Więcej .
 4. Kliknij Usuń.

Jak założyć witrynę Google? ›

Tworzenie witryny Google i nadawanie jej nazwy
 1. Na komputerze otwórz nową wersję Witryn Google.
 2. U góry w sekcji „Tworzenie nowej strony” wybierz szablon.
 3. W lewym górnym rogu wpisz nazwę witryny i naciśnij Enter.
 4. Dodaj zawartość witryny.
 5. W prawym górnym rogu kliknij Opublikuj.

Jak odzyskac stronę na Google? ›

Ktoś ukradł moją wizytówkę Google - jak odzyskać dostęp? Zaloguj się na koncie Google Moja Firma, wpisz nazwę firmy i wyślij prośbę o dostęp i status właściciela. Jeśli po 7 dniach nie dostaniesz odpowiedzi, rozpocznij zwykłą weryfikację wizytówki.

Jak przywrócić dane witryn? ›

Przykładowo, jeśli używamy przeglądarki Google Chrome, to najpierw musimy wejść w Ustawienia, a potem kliknąć na zakładkę Prywatność i bezpieczeństwo po lewej stronie. Następnie należy kliknąć na “Pliki cookie i inne dane witryn”, a następnie “Wyświetl wszystkie pliki cookie i dane witryn”.

Jak usunac wszystkie witryny? ›

Po lewej stronie wybierz „Prywatność i bezpieczeństwo”, dalej na stronie w sekcji „Ciasteczka i dane stron” kliknij przycisk „Zachowane dane…” Wyszukaj witrynę, której dane chcesz usunąć, zaznacz ją i kliknij przycisk „Usuń zaznaczone” lub przycisk „Usuń wszystkie wyświetlane” dla wszystkich stron na liście.

Co to jest ustawienie witryn? ›

Menu Ustawienia strony odpowiada za konfigurację strony WWW od strony jej zaplecza. W tym miejscu ustawimy niezbędne parametry strony WWW, jak jej adres, dostępność w sieci, ale także dodamy politykę...

Czy witryna Google jest darmowa? ›

Witryny Google to w pełni bezpłatna aplikacja. Każdy posiadacz konta Gmail ma dostęp do wszystkich funkcji, może podpiąć gotową stronę do własnej domeny i nie musi dopłacać, aby pozbyć się reklam lub brandingu dostawcy usługi.

Jak opublikować witrynę Google na stronie www? ›

Krok 2. Opublikuj witrynę
 1. Na komputerze otwórz witrynę w nowej wersji Witryn Google.
 2. U góry kliknij Opublikuj.
 3. Wpisz adres internetowy witryny. ...
 4. Kliknij Opublikuj.
 5. Opcjonalnie: otwórz adres internetowy witryny, aby upewnić się, że została prawidłowo opublikowana.

Co to jest witryna w internecie? ›

Witryna internetowa to zbiór powiązanych ze sobą stron internetowych, które tworzą spójną całość. Jest to miejsce w sieci, do którego użytkownicy mogą się przekierować za pomocą unikalnego adresu internetowego, zwyczajowo znanego jako URL.

Jak usunąć witrynę z przeglądarki na telefonie? ›

Usuwanie danych przeglądania
 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Chrome .
 2. Kliknij Więcej. Ustawienia.
 3. Kliknij Prywatność Wyczyść dane przeglądania.
 4. Wybierz zakres czasowy, na przykład Ostatnia godzina lub Od początku.
 5. Wybierz typy danych, które chcesz usunąć.
 6. Kliknij Wyczyść dane.

Jak przywrócić usunięte pliki cookies? ›

Po pierwsze, otwórz przeglądarkę Chrome i przejdź do Ustawień. Następnie wybierz opcję „Zarządzaj ustawieniami” i przejdź do sekcji „Historia”. Znajdziesz tam opcję „Przywróć pliki cookie”. Kliknij ją, aby odzyskać usunięte pliki cookie.

Jak znaleźć historię przeglądanych stron w Google? ›

Wyświetlanie i usuwanie historii przeglądania w Chrome
 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Chrome .
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej. Historia. ...
 3. Aby wejść na którąś z wymienionych stron, kliknij odpowiedni wpis. Aby otworzyć stronę w nowej karcie, naciśnij i przytrzymaj wpis.

Jak sprawdzić historię wyszukiwania w Google? ›

Znajdowanie aktywności​
 1. Otwórz swoje konto Google.
 2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Dane i prywatność.
 3. W sekcji „Ustawienia historii” kliknij Moja aktywność.
 4. Aby uzyskać dostęp do aktywności: przeglądaj aktywność uporządkowaną według daty i godziny;

Jak sprawdzić co zostało usunięte z telefonu? ›

Jeżeli korzystasz z urządzenia z systemem Android 11 (lub nowszym), w przeglądarce plików znajdziesz folder "Ostatnio usunięte". Trafiają tam wszystkie usunięte przez Ciebie dokumenty, zdjęcia i pliki wideo.

Jak usunąć stronę z wyszukiwarki Google? ›

W menu po lewej stronie wybierz "Indeks" Z rozwinięcia wybierz "Usunięcia" Wybierz zakładkę "Tymczasowe usunięcia" Naciśnij przycisk "Nowa prośba" i wprowadź adres URL strony, którą chcesz całkowicie usunąć z wyników wyszukiwania i pamięci podręcznej Google.

Jak usunąć skróty z Google Chrome? ›

Jak usunąć skróty z Google Chrome za pomocą narzędzi do usuwania skrótów
 1. Otwórz przeglądarkę Google Chrome.
 2. Przejdź do Ustawienia i wybierz opcję „Zarządzaj skrótami”.
 3. Wybierz skrót, który chcesz usunąć, i kliknij przycisk „Usuń”.
 4. Potwierdź usunięcie skrótu, klikając przycisk „Usuń”.
Mar 4, 2023

Jak usunąć stronę internetową z komputera? ›

Kliknij lub naciśnij dowolne miejsce na stronie, którą chcesz usunąć, i naciśnij klawisze Ctrl+G. W polu Wprowadź numer strony wpisz \page. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze, a następnie wybierz pozycję Zamknij. Sprawdź, czy wybrano stronę z zawartością, a następnie naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated:

Views: 5714

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.