НОЛВАДЕКС таблетки 10 мг * 50 (NOLVADEX tablets 10 mg * 50), цена и информация (2023)

НОЛВАДЕКС таблетки 10 мг * 50

Листовка: Информация за потребителя

Нолвадекс 10 mg филмирани таблетки

тамоксифен

Nolvadex 10 mg film-coated tablets

tamoxifen

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
 • Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
 • Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Нолвадекс и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Нолвадекс
3. Как да приемате Нолвадекс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Нолвадекс
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Нолвадекс и за какво се използва

Нолвадекс се използва за лечение на рак на гърдата.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Нолвадекс

Не приемайте Нолвадекс

 • Ако сте алергични (свръхчувствителни) към тамоксифен или към някоя от останалите съставки на Нолвадекс.
 • Ако сте бременна или се опитвате да забременеете.
 • Ако имате анамнеза за наследствен ангиоедем, тъй като Нолвадекс може да предизвика или да влоши симптомите на наследствения ангиоедем. Ако получите симптоми като напр. подуване на лицето, устните, езика и/или гърлото със затруднено гълтане или дишане, незабавно се свържете с лекар.

Деца

Това лекарство не се употребява при деца.

Други лекарства и Нолвадекс

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, дори и такива, които сте си купили без рецепта.

По-специално, Вие трябва да уведомите Вашия лекар, ако приемате:

 • антикоагуланти като варфарин (за предотвратяване на съсиреци);
 • лекарство, наречено рифампицин (за туберкулоза);
 • пароксетин, флуоксетин (антидепресанти за подобряване на настроението или симптоми на горещи вълни);
 • бупропион (антидепресант или помощ при преустановяване на тютюнопушенето);
 • хинидин (например използван за лечение на сърдечна аритмия);
 • цинакалцет (за лечение на нарушения на паратиреоидната жлеза).

Нолвадекс не трябва да се приема заедно с лекарства, наречени ароматазни инхибитори, като анастрозол, летрозол или екземестан.

Обърнете специално внимание при приема на Нолвадекс

 • Ако имате анамнеза за наследствен ангиоедем, тъй като Нолвадекс може да причини или влоши симптомите на наследствен ангиоедем. Ако изпитате симптоми като подуване на лицето, устните, езикът и/или гърлото със затруднено преглъщане или дишане, незабавно се свържете с лекар.
 • Ако вземате мерки за контрацепция трябва да знаете, че някои противозачатъчни се повлияват от Нолвадекс. Моля да се свържете с Вашия лекар.
 • Ако имате необичайно вагинално кървене или други гинекологични симптоми (като тазови болки или напрежение) докато приемате Нолвадекс или известно време след това. Това е защото настъпват редица промени в ендометриума, някои от тях могат да бъдат сериозни, дори рак.
 • Ако постъпите в болница, уведомете медицинския персонал, че вземате Нолвадекс.
 • Ако сте жена в пременопауза и сексуално активна трябва да използвате бариерни или други нехормонални контрацептивни методи.
 • При късна операция за реконструкция на гърда (седмици до години след първичната операция на гърдата, когато при реконструктивната операция се премества Ваша тъкан за оформяне на новата гърда) Нолвадекс може да повиши риска от образуване на съсиреци в малките кръвоносни съдове на тъканната присадка, което може да доведе до усложнения.
 • Трябва да се избягва едновременното приложение със следните лекарства, защото не може да се изключи намаление на ефекта на тамоксифен: пароксетин, флуоксетин (напр. антидепресанти), бупропион (антидепресант или помощ при преустановяване на тютюнопушенето), хинидин (например използван за лечение на сърдечна аритмия) и цинакалет/цинакалцет (за лечение на нарушения на паратиреоидната жлеза).

Сериозни кожни реакции, включително синдром на Стивънс-Джонсън и токсична епидермална некролиза, се съобщават във връзка с лечението с Нолвадекс. Спрете употребата на Нолвадекс и незабавно потърсете медицинска помощ, ако забележите някои от симптомите, свързани с тези сериозни кожни реакции, описани в точка 4.

Бременност, кърмене и фертилитет

Нолвадекс не трябва да се приема от пациентки, които са бременни или кърмят. Вие не трябва да забременявате или кърмите по време на лечението с Нолвадекс, и до девет месеца след прекратяване на лечението. Моля, обърнете се към Вашия лекар за съвет относно предпазване от забременяване.

Шофиране и работа с машини

Нолвадекс таблетки е малко вероятно да повлияят способността Ви да шофирате или да работите с машини. Въпреки това има съобщения за умора при употребата на Нолвадекс и е необходимо повишено внимание по време на шофиране или при работа с машини, докато тези симптоми продължават.

Нолвадекс съдържа лактоза

Лактозата е вид захар. Ако Вашият лекар Ви е казвал, че имате непоносимост към някои захари, преди да започнете да приемате това лекарство, свържете се с лекаря си.

3. Как да приемате Нолвадекс

Винаги приемайте Нолвадекс точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Препоръчваната доза за рак на гърдата е от 20 mg до 40 mg дневно.
По принцип Нолвадекс се приема веднъж или два пъти дневно.
Постарайте се да приемате лекарството по едно и също време всеки ден.
Не спирайте да приемате таблетките си, дори ако се почувствате добре, докато Вашият лекар не Ви посъветва да го направите.

Ако сте приели повече от необходимата доза Нолвадекс

Ако сте приели повече от Вашата нормална доза, свържете се незабавно с лекар или с най-близката болница.

Ако сте пропуснали да приемете Нолвадекс

Ако пропуснете доза, вземете я веднага щом се сетите, но не вземайте две дози едновременно.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Нолвадекс може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Много чести нежелани реакции (развиват се при 1 на всеки 10 души)

 • Горещи вълни.
 • Умора.
 • Депресия.

Чести нежелани реакции (развиват се при 1 до 10 на всеки 100 души)

 • Внезапно възникнала слабост или парализа на ръцете или краката, внезапно затруднение на говора, походката, трудност при задържане на предмети или затруднение на мисленето, всяко от които може да възникне, защото кръвоснабдиването на мозъчните съдове е намалено. Тези симптоми биха могли да са признаци на мозъчен инсулт.
 • Увеличен риск от проява на тромбоза (включително съсиреци в малките кръвоносни съдове). Когато Нолвадекс се използва в комбинация с цитотоксични агенти, съществува повишен риск от възникване на тромбоемболични инциденти.
 • Вагинално кървене.
 • Вагинално течение.
 • Вагинален сърбеж.
 • Промени в ендометриума, които могат да доведат до вагинално кървене.
 • Стомашни проблеми (включващи гадене, повръщане, диария и запек).
 • Косопад.
 • Кожни обриви.
 • Главоболие.
 • Главозамайване.
 • Сетивни промени (включително нарушения на вкуса и скованост или изтръпване по кожата).
 • В началото на лечението може да почувствате влошаване на симптомите на рак на гърдата например увеличаване на болката и/или увеличаване размера на засегнатата тъкан. В случай, че изпитвате прекомерно гадене, повръщане или жажда, трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар. Това вероятно може да означава, че са настъпили промени в количеството на калций в кръвта и Вашият лекар трябва да Ви направи някои кръвни тестове.
 • Задържане на течности (вероятно подути глезени).
 • Схващане (крампи) на долните крайници.
 • Болка в мускулите.

Нечести нежелани реакции (развиват се при 1 до 10 на всеки 1 000 души)

 • Затруднения в зрението в резултат на катаракта, или заболяване на ретината.
 • Смущения в зрението.
 • Фибрози (причинени от уголемяване на матката), които могат да се проявят като дискомфорт в малкия таз или вагинално кървене,
 • Рак на ендометриума.
 • Свръхчувствителност, включително тежка алергична реакция, която причинява подуване на лицето или гърлото (ангиоедем).

Някои нежелани ефекти се установяват само при изследване на кръвта, напр. намаляване на броя на някои видове кръвни клетки. Това може да доведе до по-лесно насиняване, до появата на сериозни инфекции или до чувство на силна умора или задух.

 • Намален брой тромбоцити (тромбоцитопения).
 • Намален брой бели кръвни клетки (левкопения) или изолирано понижаване на определени бели кръвни клетки (неутропения). Намаление на червените кръвни клетки (анемия). Промени в ензимите на черния дроб.
 • Хипертриглицеридемия (повишено ниво на мазнините в кръвта).

Редки нежелани реакции (развиват се при 1 до 10 на всеки 10 000 души)

 • Промени в роговицата.
 • Съобщавани са случаи на заболявания на очния нерв при пациентки, приемащи Нолвадекс, като при малък брой от случаите е възникнала слепота.
 • Рак на матката (най-често смесени злокачествени Мюлерови тумори).
 • Ендометриоза, Кисти на яйчниците.
 • Неканцерозни образувания във вътрешния слой на матката (наречени вагинални полипи)
 • Панкреатит (болка или чувствителност в горната коремна област).
 • Промени в кръвните изследвания на чернодробната функция. Понякога са възниквали по-тежки чернодробни заболявания, от които някои пациентки са починали. Тези чернодробни заболявания включват възпаление на черния дроб, чернодробна цироза, увреждане на чернодробните клетки, образуване на мастни клетки в черния дроб, намалено образуване на жлъчка и чернодробна недостатъчност. Симптомите може да включват чувство на общо неразположение, със или без жълтеница (пожълтяване на кожата и очите).
 • Застой на жлъчката (холестаза).
 • Високо ниво на калций в кръвта (хиперкалциемия).

Много редки нежелани реакции (развиват се при по-малко от 1 на всеки 10 000 души)

 • Възпаление на белите дробове, което може да се прояви като пневмония, задух или кашлица
 • Еритема мултиформе и булозен пемфигус.
 • Възпаление на кожата, характеризиращо се с обрив или еритем, много често по участъците от кожата, изложени на светлина (състояние, наречено кожен лупус еритеметазус)
 • Състояние на кожата, характеризиращо се с мехури по кожата в участъците, изложени на светлина. Това се дължи на повишаване на продукцията на специална група клетъчни пигменти (наречени порфирини) от черния дроб.
 • Късни токсични прояви след облъчване - кожен обрив, включващ зачервяване, подуване и/или поява на мехури по кожата, след проведена лъчетерапия.

Неопределена честота

 • Възпаление на малките кръвоносни съдове в кожата, което води до кожни обриви (кожен васкулит).
 • Силно намаляване броя на белите кръвни клетки, което увеличава вероятността от възникване на инфекция (агранулоцитоза).

Не се безпокойте от този списък на възможни нежелани реакции. Вие може да нямате нито една от тях.

НЕЗАБАВНО преустановете приема на Нолвадекс, в следните случаи и веднага уведомете Вашия лекар:

 • Ако изпитвате затруднения в дишането с/или подуване на лицето, устните, езика и/или гърлото.
 • Ако се подуят лицето, устните, езика и/или гърлото Ви, което може да затрудни преглъщането.
 • Ако се подуят ръцете, краката или глезените Ви.
 • В случай на уртикария (копривна треска).
 • Червеникави плоски петна по тялото, които са с форма на мишена или кръгли, често с централно разположени мехури, белене на кожата, язви в устата, гърлото, носа, гениталиите и очите. Появата на тези сериозни кожни обриви може да се предхожда от повишена температура и грипоподобни симптоми [синдром на Стивънс-Джонсьн, токсична епидермална некролиза] -тези нежелани реакции възникват рядко.
 • Подуване на лицето, устните, езика или гърлото, затруднено гълтане или дишане (ангиоедем). Нолвадекс може да предизвика или да влоши симптомите на наследствения ангиоедем.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно (вж. подробна информация по-долу). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

България
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев" № 8
1303 София
Тел.:+359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg

5. Как да съхранявате Нолвадекс

Съхранявайте таблетките на място, където децата не могат да ги видят или да ги стигнат. Вашите таблетки могат да им навредят.

Съхранявайте таблетките си при температура под 30°С.
Съхранявайте таблетките в оригиналната опаковка.

Не употребявайте таблетките след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената опаковка.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Нолвадекс

 • Активното вещество е тамоксифен. Всяка таблетка съдържа 10 mg тамоксифен.
 • Другите съставки са: кроскармелоза натрий, желатин, лактоза, макрогол, магнезиев стеарат, царевично нишесте, метилхидроксипропил целулоза, титанов диоксид.

Как изглежда Нолвадекс и какво съдържа опаковката

Филмирана таблетка (таблетка): Таблетките са бели до светло кремави, кръгли, двойноизпъкнали таблетки, маркирани от едната страна и без маркировка от другата. Нолвадекс се предлага в алуминиеви блистери по 10 таблетки в картонена опаковка, съдържаща 50 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Притежател на разрешението за употреба:

AstraZeneca AB, Швеция

Производител:

AstraZeneca AB, Швеция

FAQs

What does Nolvadex help with? ›

NOLVADEX is used to either treat breast cancer or reduce the risk of breast cancer occurring if you are at increased risk of breast cancer.

How many mg of Nolvadex should I take for PCT? ›

Ideally, the cycle length will be no more than four or five weeks long, on a tapering dose, before your testosterone has bounced back to its pre-SARMs cycle levels. To recap that, This Is a Representative Nolvadex PCT Dosage & Cycle: 75 mg Week 1. 50 mg Weeks 2 – 3.

When is the best time to take Nolvadex? ›

Before you start taking Nolvadex, and any time you get a refill, read the Medication Guide issued by your pharmacist. Take this drug once or twice daily, with or without food, for 5 years, or as prescribed by your doctor.

What happens when you take Nolvadex? ›

Hot flashes, nausea, leg cramps, muscle aches, hair thinning, headache, and numb/tingling skin may occur. A loss of sexual ability/interest may occur in men. If these effects last or get worse, tell your doctor promptly.

Does Nolvadex help with fertility? ›

The breast cancer drug, Tamoxifen, is sometimes used in the treatment of female infertility. Also known by its generic name, nolvadex, the medication is part of a drug class known as selective estrogen receptor modulators.

Does Nolvadex make gyno go away? ›

Yes, Nolvadex has been known to reverse gyno. Nolvadex reduces breast volume in the case of gynecomastia. But it cannot completely remove breast tissue. This selective estrogen receptor modulator (SERM), Nolvadex, is commonly used for the treatment of painful and severe gynecomastia.

How long should I take Nolvadex for post cycle? ›

During post-cycle therapy, Nolvadex is taken daily for between four and eight consecutive weeks, depending on the length of your steroid cycle. It is usually prescribed in tablet form and can be taken before or after food. The correct dose of Nolvadex is vital to restore normal levels of testosterone.

What does Nolvadex do after a cycle? ›

Clomid and Nolvadex are SERMs (Selective Oestrogen Receptor Modulators) — not to be confused with SARMs — that regulate post cycle oestrogen production and block the negative effects that it has on the body.

How long should you take Nolvadex for? ›

Most people take tamoxifen or other hormone therapy for at least five years and sometimes, up to 10 years. Treatment length depends on the specifics of your cancer diagnosis. Your healthcare provider may recommend taking tamoxifen for five years and then switching to different hormone therapy for several more years.

Is it better to take tamoxifen in the morning or at night? ›

Tamoxifen may be taken at any time of the day but should be taken at the same time each day.

Does Nolvadex help natural testosterone? ›

Nolvadex is just a brand-name for the drug Tamoxifen Citrate. It regulates the production of estrogen, which can lower the risk of cancer cell development. By blocking estrogen production, it encourages the elevation of testosterone production.

Can you take Nolvadex everyday? ›

Tamoxifen is available as a pill (brand name: Nolvadex) or as a liquid (brand name: Soltamox), so you can decide which form is easiest for you to take. In most cases, you take tamoxifen once per day. Most doctors recommend taking tamoxifen at the same time each day.

Does tamoxifen increase belly fat? ›

Recent research doesn't support a strong link between tamoxifen and gaining weight.

What is the biggest risk with tamoxifen? ›

Because tamoxifen acts like estrogen in the uterus, it can increase your risk of cancers of the uterus, including endometrial cancer and uterine sarcoma. It's also linked to a higher risk of endometrial pre-cancers. The increased risk seems to affect women over 50, but not younger women.

What foods should I avoid while taking tamoxifen? ›

The foods of most concern for women taking tamoxifen are grapefruit and tangerines. Grapefruit is well-known to interfere with numerous medications. Many drug-interaction resources specifically advise that women taking tamoxifen avoid grapefruit.

What does Nolvadex do to gyno? ›

For boys with severe gynecomastia that is causing substantial tenderness or embarrassment, a short course of a drug called tamoxifen (sample brand name: Nolvadex) or raloxifene (brand name: Evista) may be recommended. These drugs block the effects of estrogen in the body and can reduce the size of the breasts somewhat.

Why do body builders use Nolvadex? ›

Apparently, women body builders are now using tamoxifen as an ergogenic agent. By blocking the estrogen receptors in a woman's body, tamoxifen leaves testosterone unopposed. In men in fact, tamoxifen use increases the body's natural testosterone levels. This could theoretically lead to masculinization in females.

Why do men use Nolvadex? ›

Tamoxifen is an off-label option to treat men for breast cancer, infertility, and idiopathic gynecomastia. Lately, tamoxifen has been proposed as a treatment to prevent gynecomastia in prostate cancer patients receiving antiandrogen therapy.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Zonia Mosciski DO

Last Updated: 06/12/2023

Views: 5547

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Zonia Mosciski DO

Birthday: 1996-05-16

Address: Suite 228 919 Deana Ford, Lake Meridithberg, NE 60017-4257

Phone: +2613987384138

Job: Chief Retail Officer

Hobby: Tai chi, Dowsing, Poi, Letterboxing, Watching movies, Video gaming, Singing

Introduction: My name is Zonia Mosciski DO, I am a enchanting, joyous, lovely, successful, hilarious, tender, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.